Contributie ORV

In de algemene ledenvergadering van 2019 is besloten om het contributiegeld met ingang van 01-01-2019 te verhogen.
Hieronder treft u de nieuwe bedragen.

Kinderen (0 t/m  5 jaar)                               €1,-       
Kinderen (6 t/m 12 jaar)                              €3,-
Kinderen ( 13 t/m 17 jaar)                           €7,-
Volwassenen ( 18 jaar en ouder)                €9,-