Contributie ORV

In de algemene ledenvergadering van 2023 is besloten om het contributiegeld met ingang van 01-01-2023 te verhogen.
Hieronder treft u de nieuwe bedragen.

Kinderen (0 t/m  5 jaar)                               €1,00       
Kinderen (6 t/m 12 jaar)                              €3,50
Kinderen ( 13 t/m 17 jaar)                           €7,50
Volwassenen ( 18 jaar en ouder)                €9,50