Contributie ORV

In de algemene ledenvergadering van 2024 is besloten om het contributiegeld met ingang van 01-01-2024 te verhogen.
Hieronder treft u de nieuwe bedragen.

Kinderen (0 t/m  5 jaar)                               € 1,00       
Kinderen (6 t/m 12 jaar)                              € 4,00
Kinderen ( 13 t/m 17 jaar)                           € 8,00
Volwassenen ( 18 jaar en ouder)                €10,00

 

 Bankrekening ORV  Rabobank Altena : NL75RABO0368712486